BA-kvelden 20. 10.2022, Ribe betong

Vi starter opp arrangementet «BA-kvelden» som fast månedlig kontaktpunkt mellom arbeidslivet og UiA Byggingeniørutdannelsen. Hensikten er at en virksomhet i arbeidslivet skal gi foredrag som trekker publikum fra resten av bransjen. Studentene er alltid velkomne til BA-kvelden, slik at vi blander studenter og arbeidsliv. Arrangementene holdes i hovedsak på Campus Grimstad for å øke bedriftenes kjennskap til UiA, og for at studentene lett skal kunne delta. Tema skal variere, slik at vi over noe tid dekker hele bygg- og anleggsbransjen.

20. oktober 2022 var første arrangement i serien. Kveldens «vert» var Ribe betong, som lokket med nedenstående program. Hensikten var å øke entreprenørenes bestillerkompetanse på fersk betong . 50 tilhørere fra entreprenørbransjen møtte, i tillegg til studentene.

Se flere arrangementer som UiA Byggingeniørutdannelsen bidrar til HER.

Neste arrangement er «Betongkvelden 2022». Se program og påmeldingslink HER