BSc/MSc-prosjekter

Jeg har mange interesser innenfor Bygg- og Anleggssektoren (BA), og vil gjerne veilede studenter i oppgaver på alle disse områdene. Alle områder kan tilpasses både bachelor- og masterprosjekter, samt andre typer studentaktiviteter. Nedenfor står noen oppgaveforslag. Trykk på dem, for å se mer. Men ta gjerne kontakt dersom du har en egen idé til oppgave.

 1. Materialer og anvendelser (Se noen tidligere studentprosjekter )
  1 Fiberarmert betong – FiberCon
  2 Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper – ReconC
  3 Nye microsilicatyper i betong – i samarbeid med Elkem
  4 UHPC i brukonstruksjoner
  5 Mer kunnskap om betong
  6 Pilotveiprosjektene
  7 Økt forståelse og dokumentasjon av byggematerialenes egenskaper
  .
  – Se noen pågående FUoI-prosjekter hvor jeg ønsker studenter: Pilotvei Finsland, MEERC
  .
 2. Digitalisering innen BA-sektoren (Se noen tidligere studentprosjekter )
  1 3D-scanning
  2 3D-printing av betong, i samarbeid med MIL og flere
  3 Digitale grunnundersøkelser
  4 Kunstig intelligens og maskinlæring innen BA
  5 Status på digitalisering i BA-bransjen
  .
  – Se noen pågående FUoI-prosjekter: Digitale grunnundersøkelser
  .
 3. BA-bransjen og samfunnet (Se noen tidligere studentprosjekter )

  1 GrønnPlattform: Bærekraftig bygg og anlegg, med Nye Veier og mange andre
  2 Bygging i strandsonen eller andre vernede områder
  3 Kan arealene langs veinettet utnyttes til vindmølleparker?
  4 FNs bærekraftsmål – hvordan kan BA-bransjen bidra?
  5 Kompetansebehov i BA-bransjen
  6 Konflikter i BA-bransjen
  .
 4. Materialinnovasjon, Sirkulærøkonomi, Miljøfotavtrykk, Tilstandsovervåkning…
  Kontakt meg dersom du har noen spesielle interesser. Jeg er interessert i MYE!