Massivtrebefaring

Røed bo- og omsorgssenter 12. november 2021

15-20 studenter fra 5. årstrinn masterklasse var møtt opp for å delta i befaringen som var arrangert av Preben, ifb med emnet BYG514 Trekonstruksjoner.

Tor Øystein Osa Michalsen, daglig leder i Massivtre AS, tok imot oss. Bygget reises av Byggmester Asle Thorsen.

Bygget er primært laget av tre- og femlags CLT-elementer. Hvert element er merket med elementnummer ihht beskrivelse i modellen. Av merkingen fremgår om hver av sidene er synlig eller ikke-synlig. QR-koden kan benyttes til digitalisert avsjekk mot modellen, men denne funksjonen er foreløpig ikke i bruk.

Bygget er prosjektert i 3D-modell, men den brukes ikke på byggeplass. All montasje skjer foreløpig etter papirtegning i 2D.

Montasje av bygget krever millimeters nøyaktighet for korrekt sammenføyning. Under elementene monteres fundament av 48mm*98mm justert trevirke på betongen. Presisjonen er gjennomført i hele byggeprosessen; det er ikke nødvendig å justere for unøyaktighet i betongplata.

Elementer som møtes i samme plan, sammenføyes på halv ved. Utfresning til halv ved er så vidt synlig på bildet over. Dette for at et element skal monteres slik over åpningen mellom de to nærmeste veggflakene.

I hjørnene sammenføyes elementene med lange treskruer.

Allerede på tidlig byggestadium gir bygget et delikat inntrykk. Den gode lukten av tre er også merkbart til stede.

En av få monteringsdetaljer som krever stål.

Veggene som omslutter hver av boenhetene lages av dobbelt sett elementer. Dette kreves ikke av hensyn til belastning og bæreevne, men for å tilfredsstille krav til lydskjerming.

Også mellom takelementene blir det montert lydhemmende materiale, for å tilfredsstille kravene til lydgjennomgang.

Elementer som skal være utvendig, horisontale flater leveres med vanntett membran pålimt. Direkte etter montasje tapes skjøtene mellom elementene. Dette gir tilstrekkelig vanntetting under byggefasen.

Det er høy presisjon i alle pasninger. Feilleveranser er nærmest ikke-eksisterende. Byggemetoden krever at bygget ferdigprosjekteres før produksjonen starter. Dette er tidkrevende, men fjerner samtidig den største årsaken til «waste» i byggeprosessen: endringer som introduseres etter at byggingen er påbegynt. (Kunsten på elementene er lokalprodusert 😉)

Nok et fortrinn med massivtremontasjen, er at byggeplassen lett holdes ryddig og ren. Dette er viktig for å unngå personskade og andre uønskede hendelser.

Tusen takk til Massivtre AS og Tor Øystein for flott befaring og gode forklaringer!