Veikonferanse 17. november 2021

Samling med anleggsbransjen Agenda kl 1330-1600 (middag 1600-1800)
Universitet i Agder, campus Grimstad – Amfiet innenfor hovedinngangen

Kaffe, te, vann og lunsj ved ankomst

Agenda:

13.30-13.40       Vidar Ose, Agder Fylkeskommune gir en oppsummering
Hva forventet vi ved fylkessammenslåingen, hva fikk vi, hva ønsker vi oss?

13.40-13.50   Hans Fløystad, Agder Fylkeskommune.
Det store bildet – hvordan ta dette ned til Agder

13.50-14.10       Gruppeoppgave:
a) Hvilke insitamenter kan virke, og hvordan bidra til å gjøre veieierne bedre til å forvalte vei i en grønn retning ?
b) Fravik – hva er godt nok og kan vi få til fravik i en grønnere retning
c) Valg av entreprenør, hvordan vekte utover pris og min.krav, uten å havne i KOFA ?

                          

Hydrogen som drivstoff i Agder

14.30-14.40       John Winterbourne, Ballard Europe
Markedsutvikling – hydrogen/brenselcelle

14.40-14.50       Per Olav Haughom, AMV
Presentasjon av en verdensnyhet

14.50-15.10       Gruppeoppgave:
Hvordan kan vi ta i bruk hydrogen i anleggsbransjen ?

                          

Ny teknologi

15.10-15.30       Stein Arild Boi Pedersen, Risa og Bengt Eide/Rune Gjøse, Xtend.
Innovasjonsprosjekter i samarbeid med Nye Veier

15.30-15.40       Rune Nilsen, Eramet
Resirkulert, miljøvennlig og kortreist – Silica Green Stone (SiGS) 

15.35-16.00       Gruppeoppgave:
a) Tar kontraktene høyde for innovasjon ?
b) Gjenbruk og resirkulering, hvordan få til dette i praksis ?     
c) Hvordan ønsker bransjen at UiA tilrettelegger for etter&videreutdanning?

16.00-18.00          Avsluttende enkel middag i kantina