Årshjul for studentarbeider

1. FORSKNINGSAKTIVE STUDENTER (få betalt for å delta i FUoI)
……– Fortløpende (ingen frist).

2. TFL300 OG TILSVARENDE (få studiepoeng for å delta i FUoI)
……– Tidlig i hvert semester

3. BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

……– Frist for å stille forslag til BSc- og MSc-prosjekt 10. november

……– Muntlig presentasjon av oppgaveforslag overfor studentene 22. november

……– Frist for studentene til å velge 29. nov (3 oppgaver velges i prioritert rekkefølge)

……– Studentene får tilbakemelding om hvilken oppgave de får xx. desember

……– Start av studentenes arbeid
……. …..– Oppgaveseminar 5. januar 2022
…… ……– Studentenes arbeid med oppgaven 10. januar
…… ……– Innlevering av rapport xx. mai
…… ……– Muntlig presentasjon og eksaminasjon xx. juni