Forskningsaktive studenter-ECTS

«Forskningsaktive studenter» er et initiativ fakultetet vårt har for å trekke studentene inn i Forsknings-, Utviklings- og Innovasjonsarbeidet (FUoI). Vi utfører som oftest slike oppgaver i samarbeid med arbeidslivet, og vi vil gjerne involvere interesserte studenter. Det er i prinsippet to måter dette kan gjøres på: det ene er som betalt engasjement, og det andre er som «valgfag».

Hvis du er interessert i å ha et betalt engasjement som forskningsassistent, klikker du deg over på DENNE siden. Hvis du er interessert i valgfagsløsningen, så les videre.

Både bachelor- og masterstudenter har anledning til å delta i et FUoI-prosjekt og få det tellende som et emne i studieplanen. Du kan altså ta dette som valgfag, i stedet for et «vanlig» emne. Normalt vil ditt arbeid bestå i å utføre en liten del av FUoI-prosjektet, og lage rapport på det du finner ut. Ditt arbeid kan for eksempel være å gjennomføre og analysere laboratorieundersøkelse, litteraturstudium eller intervjuer.

For å få det til, må du gå og snakke med den av oss ansatte som du har mest lyst til å jobbe sammen med – eller som har de prosjektene som du er mest interessert i. Deltakelse i slikt prosjekt er ikke en rett du har, men en mulighet dersom det passer for den du vil ha som veileder.

Personlig synes jeg det er veldig moro med studenter som har lyst til å bidra, så jeg har aldri sagt nei til en slik forespørsel. Vil du snakke om det, så ta kontakt med meg. Dersom du først vil tenke litt på tema som interesserer deg, så ta en titt på de BSc-/MSc-prosjektene jeg foreslår, og på de FUoI-prosjektene jeg er involvert i.