Forskningsaktive studenter – engasjement

«Forskningsaktive studenter» er et initiativ fakultetet vårt har for å trekke studentene inn i Forsknings-, Utviklings- og Innovasjonsarbeidet (FUoI). Vi utfører som oftest slike oppgaver i samarbeid med arbeidslivet, og vi vil gjerne involvere interesserte studenter. Det er i prinsippet to måter dette kan gjøres på: det ene er som betalt engasjement, og det andre er som «valgfag».

Hvis du er interessert i valgfagsløsningen, klikker du deg over på DENNE siden. Hvis du er interessert i å ha et betalt engasjement som forskningsassistent, så les videre.

Både fakultetet vårt og UiA sentralt utlyser små stipender for å lønne studenter som ønsker å bidra i FUoI-prosjekter. Så lenge det er midler igjen, får man stort sett alltid ja på en velskrevet søknad. (Det er veileder – altså meg – som skriver søknaden.) Men studenten forplikter seg til å skrive et lite blogginnlegg der hun/han forteller om hva man har gjort og lært.

I tillegg har jeg ofte oppdrag for industrien, der jeg kan bruke noe av oppdragsmidlene til å lønne studenter. Normalt vil ditt arbeid bestå i å utføre en liten del av FUoI-prosjektet, og lage rapport på det du finner ut. Ditt arbeid kan for eksempel være å gjennomføre og analysere laboratorieundersøkelse, litteraturstudium eller intervjuer.

Ordningen er åpen både for bachelor- og masterstudenter. Personlig synes jeg det er veldig moro med studenter som har lyst til å bidra, så jeg prøver alltid å få det til når det er studenter som har lyst til å bidra. Vil du snakke om det, så ta kontakt med meg. Dersom du først vil tenke litt på tema som interesserer deg, så ta en titt på de BSc-/MSc-prosjektene jeg foreslår, og på de FUoI-prosjektene jeg er involvert i.