Hjelp til rapportskrivingen – Bachelorutgave

Nedenfor følger noen videoforelesninger som er relevante for de ulike delene av rapportmalen vår.
(NB! I videoene brukes APA-stil. Det bruker IKKE vi!)

Det store overblikket :
1. How to write essays and research papers faster and score high: Write the outline
2. Make your academic writing flow smoothly (and sound smart!)
3. How to proofread your own writing like a pro

Abstract
4. How to write an GOOD ABSTRACT for student papers (Men det er det siste du skriver!)
5. Abstract vs Introduction: Major differences between an abstract and an introduction

Introduksjon (inkl Teoribakgrunn)
6. How to write the introduction of a college paper: Academic writing tutorial
7. BEST strategy for writing introductions for your college papers, every time!
8. How to write an effective THESIS STATEMENT for research paper

Forskningsspørsmålet
9. How to write a STRONG research question for research papers

MEtode (mest om litteraturstudiet)
10. LITERATURE REVIEW: Step by step guide for writing an effective literature review
11. LITERATURE REVIEW tutorial: Writing the literature review real example
12. Use Google Scholar for academic research: Google Scholar search tips & tricks
13. ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
14. PARAPHRASING: The basic steps, tips, & tricks
STATISTIKK: Grunnleggende forklaringer

Konklusjon
15. How to write a STRONG conclusion paragraph for your college papers

Referanser
16. How to avoid plagiarism in academic writing
17. PARAPHRASING: The basic steps, tips, & tricks
18. How to format direct quotes for academic writing

NB! nedenfor følger link til Kildekompasset – UiAs offisielle guide til referering!
Hvis videoene er i konflikt med Kildekompasset, er det Kildekompasset som gjelder.
19. https://www.uia.no/nyheter/kildekompasset-viser-hvordan-vi-skal-referere-til-kilder
20. https://kildekompasset.no/en/