Digitale grunnundersøkelser

Sammen med Statens Vegvesen (SVV) utforsker vi hvordan digitale Non-Destructive Testmetoder (NDT) kan brukes til å effektivisere arbeidet med å kartlegge hva som finnes i grunnen under bakken.

Dersom de digitale NDT-metodene viser seg effektive, kan de brukes til målrettet vedlikehold av eksisterende veier, og i planleggingen av nye anlegg slik at samfunnet sparer både kostnader og miljø.

SVV utbedrer Riksvei 41 (Rv41) gjennom Gauslå i Birkenes kommune. Som del av et FUoI-prosjekt kjøper de inn to typer digitale NDT-undersøkelser for kartlegging av undergrunnen på ulike deler av anlegget: GrunnPenetrerende Radar (GPR) og Landseismikk. Det samles inn store mengder data, som så analyseres for å få kunnskap om hvilke masser som finnes under bakken.

Når terrenget graves opp som del av anleggsarbeidene, får vi fasitsvar på hva som er der nede. Hvordan stemmer konklusjonene fra de digitale analysene med virkeligheten? Kan analysene gjøres bedre? Kan de gjøres billigere? Kan kunstig intelligens hjelpe oss? Hvordan kan vi bruke resultatene fra de digitale grunnundersøkelsene mest mulig effektivt? Disse, og mange flere spørsmål ønsker vi å finne gode svar på.

Prosjektet eies av Statens Vegvesen og UiA i fellesskap,
og gjennomføres i samarbeid med Xtend technology og Leica Geosystems.