Invitasjon til å foreslå tema for bachelor- og masterprosjekt for byggingeniørstudiet

Den nære kontakten vi har med arbeidslivet bl.a. gjennom disse prosjektene, er veldig verdifull for UiA. Derfor ønsker vi også i år å invitere næringsliv og offentlig virksomhet til å foreslå bachelor- og masterprosjekt for studenter ved byggingeniørstudiet Bachelor Byggdesign og Master Bygg. Prosjektforslagene kan være innen et bredt spekter av fagfelt, fra on-/offshore konstruksjoner og materialkunnskap, til planlegging, vegbygging osv. Vi er åpne for det meste innenfor arbeidsfeltet for byggingeniører.

Bachelorstudentene arbeider i gruppe på 3-4 personer og masterstudentene jobber individuelt eller i grupper på 2-3 personer. Det er derfor en anselig mengde arbeid som studentene legger ned i et slik prosjekt. Selv om studenter ikke er like effektive som erfarne ingeniører, håper vi likevel arbeidet kan være svært nyttig for bedriftene.

Dersom din bedrift har forslag til prosjekt er det ikke nødvendig å utarbeide en ferdig problemstilling, men en skisse av utfordringen er tilstrekkelig. Dersom en student eller studentgruppe velger ditt prosjektforslag, er det nyttig at bedrift, studenter og intern veileder fra UiA sitter sammen og lager den detaljerte prosjektbeskrivelsen. Deretter skal studentene selv utarbeide en fremdriftsplan og et forskningsspørsmål for prosjektet. Vi ønsker at prosjektene skal ha et «forskningstilsnitt», slik at studentene skal analysere ulike løsninger opp mot hverandre.


Oppdragsgivere forventes å bruke ca. 1 time veiledningstid pr. uke pr. prosjekt, med kvalifisert personell innenfor oppdragsområdet.

Prosjektforslag sender pr e-mail til emneansvarlig Anette Heimdal – anette.heimdal@uia.no
Frist for å sende inn prosjektforslag: 10. november.


Prosjektforslagene må godkjennes av fagmiljøet ved Byggavdelingen, før de er valgbare for studentene. Dersom et forslag ikke er godkjent, vil emneansvarlig kontakte oppdragsgiver for en dialog om det er mulig å justere prosjektforslaget slik at det kan godkjennes som et bachelor- eller masterprosjekt. De fleste oppgaver kan utvikles til både bachelor- og masternivå. Dette kan avklares når studentene har valgt prosjekt.

Det er normalt langt flere oppgaver enn det er studentgrupper, derfor inviterer vi alle oppdragsgivere til å komme til Campus Grimstad slik at dere skal få anledning til å «selge» deres egne prosjektforslag til studentene. Oppdragsgivere som ikke har anledning til dette, vil likevel få sine prosjektforslag fremlagt for studentene.

Dato for presentasjon/salg av oppgaver: 22. november.


Oversikt over presentasjonstidspunkt vil bli sendt ut via e-post til de oppdragsgiverne som har godkjente prosjektforslag.

Datoer for bachelorprosjekt
Studentene starter arbeidet med prosjektet 10. januar 2022.
Prosjektene har leveringsfrist fredag 20. mai 2022 (foreløpig dato).
Prosjektene blir presentert i begynnelsen i juni.

Datoer for masterprosjekt
Studentene starter arbeidet med prosjektet 10. januar 2022.
Prosjektene har leveringsfrist fredag 27. mai 2022 (foreløpig dato).
Prosjektene blir presentert i begynnelsen i juni.

Emnebeskrivelse for BYG300 Hovedprosjekt, Byggdesign
https://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG300-G

Emnebeskrivelse for BYG508 Masteroppgave
https://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG508-G

Med vennlig hilsen

Anette Heimdal og Ingrid Lande
Emneansvarlige
e-mail: anette.heimdal@uia.no
tlf: 93005358