Betongkvelden 2022

Nok en gang har vi arrangert Betongkvelden på Sørlandet – med stor suksess. 110 forhåndspåmeldte til foredragene, og 100 til middag. Takk til sponsorene våre, som gjør dette mulig.

Programmet var fullspekket med gode foredrag. Klikk på foredragsholdernes navn for å laste ned presentasjonene.

17.00 Velkommen til Betongkvelden
Rein Terje Thorstensen, UiA

17.10 – 17.35 Trysfjordbrua
Per Særen, Kruse Smith Anlegg

17.40-18.00 Nye sementtyper og nytt herdeteknologiprogram; HETT22
Tom Fredvik, Norcem

18.00 Pause med lett servering og tung sosialisering

18.30 – 18.55 Fennefoss kraftverk
Tom Wintherbo, Mur i Sør

19.00 – 20.00 Ryfylke stasjoner modellbasert prosjektering og utførelse
– Rådgiverdelen: Karoline Flå Olsen og Edvin Duka, Rambøll
– Utførelsen: Helena Hallberg og Arne Neset, Kruse Smith Anlegg
– BIM og FDV: Terje Fjellby, Rambøll

20.00 Middag