Pilotvei Finsland

Veiteknologisk uttesting av alternativ oppbygning, basert på sirkulærøkonomiske prinsipper. Hensikten er å fremme effektivitet og redusere miljøfotavtrykk i veisektoren. Et prosjekt i regi av Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder, støttet av:

Se video fra åpningen:


BLOGGEN – trykk på ingressene nedenfor for å lese nyhetssakene: