Studenprosjekter – BA og samfunn

(Siden er under oppbygning)

 • MSc 2022 Spesialiseringsprosjekt
  • Breeam infrastructure
 • MSc 2021 Spesialiseringsprosjekt
 • MSc 2019
  • Kvalitetsutvikling i boligproduksjon
   .
 • BSc 2019
  • Tvisteløsning etter NS8405/06/07 i veiprosjekter – bransjens syn på metodene
  • Entreprisetvister i BA-bransjen