Studentprosjekter – Digitalisering

(Siden er under oppbygning)

  • MSc 2022 – BYG515Spesialiseringsprosjekt
    • 3D-printing av betong – en mulighetsstudie innen BA-bransjen
    • Digitalisering i BA-bransjen