Smartere vedlikehold

Seminaret, som ble arrangert innenfor samarbeidet mellom Agder fylkeskommune og UiA, ble avholdt på UiA Campus Grimstad 9. november 2022 kl 1300-1800. Hensikten var todelt; dels å drøfte muligheten for at vi tiltrer NTNUs prosjekt SMARTere vedlikehold, dels å videreføre vår praksis med å tilby en arena der innoverende ideer og firma møter anleggsbransjen.

30 personer deltok på arrangementet. Fra akademias side var det også nytt at vi inviterte Byremo VGS og Fagskolen i Agder til å delta. Tanken er at også på utdannelsessiden trenger vi å styrke samarbeidet mellom aktørene.

Nedenfor følger programmet for dagen. Trykk på navn på foredragsholder for å laste ned vedkommendes presentasjon.

1300 Enkel servering og mingling
1330 Velkommen
v/Vidar Ose, Agder fylkeskommune
1330 Hva er prosjektet SMARTere vedlikehold?
v/ Ingvald Strømmen, NTNU
1345 Grønn Plattform 22: Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging
v/ Rein Terje Thorstensen, UiA
1400 Testveiene, hvordan har bransjen benyttet overføringsverdien i disse?
v/ Even Askildsen, UiA og Geir Markussen, Sparks AS
1415 Fylkesveien i Åseral – benyttet i undervisning for teori og praksis
Erik Haugen, Byremo VGS
1430 Smart overvåkning
v/ Tor Åge Fjukstad, Smart Inspection og Bjørn Otto Eliassen, Smart sensor systems
1455 ITS-løsninger i havn
v/ Stein Roger Bjørheim, Kristiansand havn IKS
1530 Prosjektet SMARTere vedlikehold
v/ Vikas Thakur, Vilhelm Høyland og Pierluigi Salvo Rossi, alle NTNU
1550 Hvordan bruker andre infrastruktureiere ny teknologi?
Arne Bujordet, BaneNOR og Jan Stomnås, Presis veidrift (forfall)
1615 Oppspill til diskusjon
Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder
1625 Paneldiskusjon: Hvordan tar vi dette videre?
1730 Enkel middag og mingling