Studentprosjekter – Materialer for Bygg og anlegg

(Siden er under oppbygning / fortsatt mangler mange prosjekter på lista)

 • MSc 2022 – BYG515 Spesialiseringsprosjekt
  • Fiberarmering sin påverknad av ferskeigenskapar i betong
  • Geotekniske egenskaper og feltmålinger
  • UHPC as a building material
  • Samvirke mellom stålbjelke og betongdekke
 • MSc 2020-BYG507Spesialiseringsprosjekt
  • Hvordan dimensjonere etterspente plattendekker?
  • Hvordan fungerer beregningsmodellene som er gitt i NB38 for beregning av konstruksjoner med basaltfiber?